Prvi sastanak Savjeta za kulturu Grada Bihaća

U četvrtak 23. marta 2017. po prvi puta zajedao je Savjet za kulturu Grada Bihaća. Na sastanku su dogovorene osnovne smjernice djelovanja Savjeta kao i prvi koraci. Obzirom da je zbog nepostojanja sličnog tijela u prethodnom vremenu teško napraviti izvjesni kontinuitet, Savjet je predložio da se izvrši analiza trenutno stanja u kulturnim institucijama čiji osnivač je Grad Bihaća te da se na osnovu toga definiraju naredne smjernice mogućeg djelovanja. Savjet je pokazao razumijevanje za tešku materijalnu situaciju u kojoj se nalazi Gradska uprava te je svoje prve korake usmjerio u pravcu detektiranje potencijala i osmišljavanje određenih koraka koji su svojstveni vremenu materijalne i finacijske krize.

Naglašeno je da treba jačati edukativne i kritički intonirane sadržaje uz prednost nad zabavljačkim i populističkim sadržajima. Potrebno je podići nivo profiliranosti u valorizaciji i produkciji kulturnih sadržaja. Između ostalog jačati kapacitete internacionalizacije, izražajne raznolikosti i demokratičnosti, jačati regionalnu i međuentitetsku saradnju kroz uključivanje i razmjenu sa gradovima iz okruženja, osvježiti saradnju sa bratskim gradovima, afirmirati i naglasiti ideju antifašizma i tolerancije, ukazati na potrebu rodne emancipacije i emancipacije marginalnih skupina u društvu, potaknuti razmjenu sa dijasporom, dinamizirati saradnju sa akademskom zajednicom u zemlji i van zemlje.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *