Afirmacija fotografije u bihaćkom kulturnom životu

U Gradskoj upravi Grada Bihaća upriličen je sastanak predstavnika za kulturu bihaćkog Gradonačelnika Irfana Hošića sa direktorom Gradske galerije Adnanom Dupanovićem i fotografom i galeristom iz Beča Dinom Rekanovićem.

Adnan Dupanović (lijevo), Dino Rekanović (sredina), Irfan Hošić (desno)

Rekanović je voditelj bečke fotografske platforme Zaigutamve Photography koja na sebi specifičan način afirmira ideju tzv. analogne fotografije danas. Kao Bišćanin u Austriji a sa iznimno kvalitetnim umjetničkim i kultur-menadžerskim sposobnostima, Rekanović je zainteresiran da u saradnji sa Gradskom galerijom u Bihaću osmisli i realizira projekat za afirmaciju fotografske kulture i vizuelne pismenosti u lokalnoj sredini kroz pokretanje svojevrsnog foto-kluba. Na sastanku su dogovoreni okviri mogućeg djelovanja i plan rada za izvođenje i implementaciju ovog projekta. Danas kada je fotografski medji krajnje demokratiziran i dostupan gotovo svakoj osobi globalno, čini se važnim medij fotografije sistematski uključiti u urbani identitet grada a edukaciju na polju fotografije ali i afirmaciju fotografske kulture – uključujući sve njene segmente od dokumentarističke, naučne, umjetničke ili modne fotografije – učini dostupnim kreativcima i budućim fotografima i fotografkinjama. Ovaj projekat vidi svoj potencijal uključujući građane i građanke svih uzrasta a posebno učenike srednjih škola, studente Univerziteta u Bihaću ali i druge kreativce koji u mediju fotografije žele produbiti svoja znanja i vještine.