Sastanak sa predstavnicima Udruženja Akcija iz Sarajeva

U srijedu 24.05.2017. godine je u Kabinetu Gradske uprave Grada Bihaća predstavnik za kulturu Gradonačelnika Irfan Hošić obavio sastanak sa koordinatorima Udruženja Akcija iz Sarajeva Aidom Kalender i Nebojšom Jovanovićem. Kao Udruženje koje je u svome recentnom programu afirmiralo ideju nove kulturne dinamike u Bosni i Hercegovini kroz senzibiliziranje javnosti i kulturnih radnika o Evropskoj prijestolnici kulture (EPK) kao i nizu drugih platformi kao što je Kreativna Evropa, itd., prva osoba Udruženja Akcija Aida Kalender naznačila je važnost izrade kulturne strategije gradova, kantona i entiteta u Bosni i Hercegovini kao važnog preduslova za sistematičniji i konzekventniji odnos prema kulturnoj politici na svim nivoima organizacije. Razrađene i izrađene kulturne strategije predstavljaju dokument koji na najbolji način predstavlja temelj ambicioznijim i složenijim kulturnim projektima a u skladu sa načelima Evropske Unije. Predstavnik za kulturu Gradonačelnika Irfan Hošić složio se da je zvanična Kulturna strategija Grada Bihaća dokument ka kojem će stremiti Gradska uprava u Bihaću. Također je rečeno da se radi ekonomičnijeg i racionalnijeg pristupa izrade ovog dokumenta može sarađivati sa resornim ministarstvom USK ali i drugim Općinama i Gradovima na USK.

Irfan Hošić (lijevo), Nebojša Jovanović (sredina), Aida Kalender (desno)

Aida Kalender ukratko je predstavila i mogućnosti aplikacije institucija i organizacija u okviru platforme Kreativna Evropa koji potiče na međunarodnu saradnju, razmjenu kreativnih ideja i raznolikost kako na regionalnoj tako i na internacionalnoj razini. U zadnjem konkursu za povlačenje sredstava u okviru platforme Kreativna Evropa, Bosna i Hercegovina je privukla najviše sredstava iz evropskih fondova od svih zemalja u regiji (osim Slovenije) što dodatno ulijeva nadu i motiviše bihaćke kulturne radnike, institucije i udruženja da u idućem pozivu sudjeluju sa svojim projektima i dodatno osvježe kulturni život u gradu Bihaću.